• Mới

Vợt Tennis Babolat Pure Aero Lite Unstrung

4.500.000 ₫
Thuế

Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Head size

645 cm² / 100 in²

Length

685 mm / 27 in

Weight (unstrung)

270 g

Balance (unstrung)

330 mm

Swing weight

275

Stringing Pattern

16/19

Stiffness (RA)

71

Section

23-26-23

Composition

CARBON

Strung / Unstrung

Unstrung

Pure Aero Lite Unstrung
1 Sản Phẩm