• Mới

Vợt Pickleball LUXX Control Air Ryder Cup Limited Collector's Edition

6.200.000 ₫
Thuế

Sau Ryder Cup 2023 đầy gay cấn, nơi tinh thần cạnh tranh vang dội giữa Châu Âu và Hoa Kỳ, Selkirk, lấy cảm hứng từ uy tín hơn 70 năm của sự kiện này, đã chế tạo mái chèo bóng ném Luxx Control Air Ryder Cup Limited Edition

Số lượng

Midweight Range: 7.8 - 8.1 oz

Grip Circumference: 4 1/4"

Grip: Selkirk Geo Grip

Handle Length: 5.35''

Paddle Length: 16.45"

Paddle Width: 7.5''

Face: Florek Carbon Fiber

Core material: Thikset Honeycomb

Core Thickness: 20mm

Edge Guard: Aero-DuraEdge Edgeless

Manufacturer: Selkirk Sport

Assembled in the USALUXX Control Air Ryder Cup Limited Collector's Edition
0 Sản Phẩm